Phản Hồi về: Tổn thương thần kinh V do gây tê

Diễn đàn Nha Khoa Diễn đàn Trao đổi chuyên môn Tổn thương thần kinh V do gây tê Phản Hồi về: Tổn thương thần kinh V do gây tê

#13694

Nguyễn Dương
Thành viên

Cảm ơn BS Dương, viết tiếp để mọi người còn tham khảo. Mình rất hay vào website này để đoc các thông tin

Mọi người chia sẻ cùng nhau nhé

QC Chut ít chung cư bel air hà nội