Bảng giá Dịch vụ nha khoa Việt Mỹ

NHA KHOA TỔNG QUÁT GIÁ GỐC GIẢM GIÁ BẢO HÀNH
Nhổ răng một chân 300.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Nhổ răng hai chân 500.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Nhổ răng tiểu phẩu 1.000.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Trám răng xoang nhỏ 200.000 vnđ 1.500.000 vnđ 6 Tháng
Trám răng xoang lớn 300.000 vnđ 1.500.000 vnđ 6 Tháng
Cạo vôi răng 200.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Điều trị tủy hai chân 400.000 vnđ 1.500.000 vnđ 1 Năm
Điều trị tủy ba chân 600.000 vnđ 1.500.000 vnđ 1 Năm
Điều trị nha chu nhẹ 400.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Điều trị nha chu nặng 500.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Tẩy trắng răng hai hàm 2.000.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Răng tháo lắp Nhật 400.000 vnđ 1.500.000 vnđ 6 Tháng
Răng tháo lắp Composite Vitapan 1.100.000 vnđ 1.500.000 vnđ 1 Năm
Răng tháo lắp sứ Vita 1.500.000 vnđ 1.500.000 vnđ 1 Năm

BẢNG GIÁ